INSPIRACE

Jak uháčkovat plastický ,reliefní sloupek

PLASTICKÝ

Jak uháčkovat račí sloupek

RAČÍ

KORÁLKOVÁ UCHA TMAVÁ,SVĚTLÁ

- z dřevěných korálků s kovovými úchyty

zboží
zboží
zboží

Jak uháčkovat dvojitý sloupek

dvojitý

Jak uháčkovat řetízkové oko

krátký sloupek

polosloupek

dlouhý sloupek

řet
KRÁTKÝ SLOUPEK
POLOSLOUPEK
DLOUHÝ SLOUPEK

DOPRAVNÉ

Platba předem na účet 65,00Kč

Platba dobírkou 108,00Kč

Obchodní podmínky

Registrace a objednávka

Při nákupu v našem obchodě možno nakupovat jak registrovaným zákazníkům tak i neregistrovaným zákazníkům.

Při Vašem nákupu můžete sledovat stav Vašeho nákupu na Moje objednávka.
Pro dokončení objednávky je nutné opsat bezpečnostní kod
a potvrdit jej tím je objednávka odeslána.Po odeslání se Vám zobrazí Moje objednávka co byla odeslaná.
Obratem je Vám zaslán automatický email Vaší objednávky.
Nejpozději do 48 hodin Vám bude odesláno potvrzení Vaší objednávky(Potvrzující email). Neobdržíteli tento email kontaktujte nás.
V případě že jste si vybrali platbu předem na účet budou Vám zaslány pokyny k platbě společně s potvrzením Vaší objednávky(Potvrzující email).
Po opuštění internetového obchodu Tominka budete automaticky odhlášeni(v případě že jste se registrovali).

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě www.tominka.cz. Podmínky blíže definují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele (dále jen "prodávající") a zákazníka (dále jen "kupující").


Prodávající
Tomáš Řepiš
Písecká 6,Praha 3,13000.
Prodávající není plátcem DPH

IČ: 69330531Kontaktní údaje:

Mobilní telefon: 607960032
Email: info@tominka.cz
Na e-maily odpovídáme zpravidla ve lhůtě do 2 dnů.

Objednávka zboží a uzavření kupní smlouvy

Seznam zboží na stránkách www.tominka.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech zobrazených položek. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě objednávky.

Pro učinění objednávky je třeba udělat následující:
Kupující vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle, odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

Ceny zboží si může kupující ověřit u jednotlivých položek zboží. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a kupující bude vyzván k jejich schválení. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s výše uvedenými obchodními podmínkami a bez výhrady s nimi souhlasí. Cena zboží a služeb je platná v momentě odeslání objednávky (elektronická kopie objednávky je vždy zaslána automaticky e-mailem kupujícímu). Pokud není v detailu produktu uvedeno jinak, platí speciální akce vždy jen do vyprodání zásob a příslušný den.

Zrušení objednávky

Kupující i prodávající mohou bez udání důvodu zrušit objednávku kupujícího až do potvrzení objednávky prodávajícím. Pokud zruší objednávku prodávající, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. Prodávající má právo odmítnout objednávku, jestliže kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží nebo zaplatit kupní cenu.


Zaslání zboží

Kupní smlouva vzniká až v okamžiku potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Prodávající po doručení objednávky zašle kupujícímu potvrzení o doručení objednávky e-mailem označené jako „Potvrzení objednávky“.

Dodací lhůta

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a možností prodávajícího odesláno v co nejkratší době Českou poštou , obvykle do 1-3 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky.Všechny balíčky jsou pojištěny.Před odesláním je zákazníkovi poslán e-mail s přesným termínem odesláním. Lhůta dodání zpravidla do 2-5 pracovních dnů .Prodávající v žádném případě neručí za zpoždění zásilky . Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou kupující stanovil ve své objednávce.

Způsob dopravy

Dopravu objednávky na určenou adresu zajišťuje prodávající, a to na území celé České republiky prostřednictvím České pošty doporučená zásilka,balíček.Náklady na dopravu zboží se liší podle zvoleného způsobu dopravného. Konkrétní způsob dodání si zvolí kupující sám.

Dopravné

Na dobírku paušální poplatek(poštovné,doběrečné,manipulace) 108Kč
Platba předem na účet paušální poplatek(poštovné,manipulace) 65KčBalné neůčtujeme.

Způsob platby

Kupující má několik možností, jak uhradit kupní cenu za zboží. Dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím České pošty nebo poukázáním kupní ceny na účet prodávajícího pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje.

Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad .

Převzetí zboží

Při přebírání zboží od dopravce našim zákazníkům doporučujeme zkontrolovat, zda není zásilka poškozena. V případě mechanického poškození obalu zboží nebo zboží samotného sepište za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechte si tuto skutečnost dopravcem potvrdit. Podepsáním dodacího listu přepravci kupující souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené

Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Prodávající poskytuje na dodané zboží záruku stanovenou občanským zákoníkem. Jako záruční list slouží daňový doklad.
Záruka se vztahuje na výrobní vady zboží nebo jiné vady, které nebyly způsobeny poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí),
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené používáním.
- porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou,
- neodborným zacházením,
- zboží bylo poškozeno živly,
- zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním.
neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem či mechanickým poškozením.Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a není možné ji ani jako takovou reklamovat.

Reklamace

V případě, že kupující objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou zboží samotného, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Postup reklamace

Pokud chce kupující reklamovat zboží koupené v internetovém obchoděwww. tominka.cz, doporučujeme oznámit tuto skutečnost neprodleně e-mailem reklamace@tominka.cz. Reklamační e-mail musí obsahovat:
jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail, číslo daňového dokladu, podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla.
Převzaté zboží bude posouzeno pouze na uvedenou závadu. Zaslání tohoto dokumentu výrazně usnadní identifikaci zásilky a rychlejší vyřízení požadavku.
Zásilky, u nichž není patrné, proč k nám byly zaslány. budou vráceny odesilateli.

Zboží je vhodné zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože prodávající neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nejnižší nutné výši k bezpečnému doručení (kupující musí doložit doklad k této přepravě). V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně prodávající má nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u níž se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).

Vyřízení reklamace

V závislosti na druhu vady a na povaze výrobku, v souladu s právními předpisy platnými v České republice, bude oprávněná reklamace řešena výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny na bankovní účet nebo složenkou.

Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

Odstoupení od smlouvy

Kupující, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Vrácené zboží musí být kompletní, nepoužité a nepoškozené, v původním obalu, schopné dalšího prodeje.

Právo prodávajícího na odstoupení

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží u dodavatelů nebo výrazné změny jeho ceny. Před odstoupením je ale prodávající vždy povinen kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy

Kupující může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí prodávajícímu, a to elektronicky na emailovou adresu info@tominka.cz .
Při odstoupení doporučujeme uvést číslo objednávky, datum nákupu a zaslat kopii dokladu o koupi zboží.

V případě, že je zboží vráceno prodávajícímu v jiném než neporušeném stavu, je kupující povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tak, že kupní cena, která je prodávajícímu v případě odstoupení od smlouvy vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena §53 odst.10 občanského zákoníku.

Pokud kupující splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, prodávající mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 30 dnů po vrácení zboží. Prodávající vrací finanční prostředky na účet kupujícího po vystavení dobropisu.

Ochrana osobních údajů spotřebitele

Prodávající zpracovává osobní údaje zákazníků v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Prodávající shromažďuje se souhlasem kupujícího osobní údaje kupujícího, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení.

Prodávající se zavazuje že nebude poskytovat osobní údaje o kupujícím třetím osobám.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním objednávky kupující s těmito podmínkami bezvýhradně souhlasí.


Tento Nákupní řád nabývá účinnost 18.10 2011

Změny řádu vyhrazeny

Copyright ©2009/2024: TOMINKA.CZ
info@tominka.cz
www.tominka.cz- internetový obchod
OBCHODNÍ PODMÍNKY
O NÁS
INSPIRACE
KONTAKT
PŘIHLÁŠENÍ
REGISTRACE